THẾ LƯỠNG NAN CỦA CÁC NHÀ SÁNG LẬP DOANH NGHIỆP


Thế lưỡng nan của các nhà sáng lập doanh nghiệp

nhatbook-Thế lưỡng nan của các nhà sáng lập doanh nghiệp-Noam Wasserman

Tác giả:  Noam Wasserman
 Nxb:  Lao Động Xã Hội
 Năm:  2013
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận