PHƯƠNG PHÁP BIỆN LUẬN, THUẬT HÙNG BIỆN


Phương pháp biện luận, Thuật hùng biện

nhatbook-phuong_phap_bien_luan_thuat_hung_bien-Trieu Truyen dong-1999

Tác giả:  Triệu Truyền Đống, 
 Nguyễn Quốc Siêu dịch
 Nxb:  Giáo Dục
 Năm:  1999
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi