ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI CỨNG RẮN: ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ VĨ ĐẠI CỦA NƯỚC MỸ


Đã đến lúc phải cứng rắn: để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ

nhatbook-da-den-luc-phai-cung-ran-Donald-trump

Tác giả:  Donald J. Trump, 
 Hoàng Đăng Sơn dịch
 Nxb:  Thế Giới
 Năm:  N/A
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận