THINKING CHINESE TRANSLATION


Thinking Chinese translation

nhatbook-Thinking Chinese Translation_ A Course in Translation Method_ Chinese to English-Valerie Pellatt-2010

 Author:  Valerie Pellatt,
 Eric T. Liu
Publisher:  Routledge
 Year:  2010
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

2 Replies to “THINKING CHINESE TRANSLATION”

  1. Đây là sách về dịch thuật, cụ thể là dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Anh, có thể phân loại vào mục ngôn ngữ hoặc lập ra phân mục của ngôn ngữ là dịch thuật.

Bình luận