Khoa học xã hội

THE INTERNATIONAL NEGOTIATIONS HANDBOOK


The international negotiations handbook

nhatbook-The international negotiations handbook-2007

 Author:  PILPG
Publisher:  Baker & McKenzie
 Year:  2007
 Language:  English
 Type:  pdf

nhatbook-download


*

KM-Nhưng tựa sách nên đọc trong đời

Gửi phản hồi