Một bản phổ chí nói về quan hệ Việt – Chàm


Một bản phổ chí nói về quan hệ Việt – Chàm
nhatbook-Một bản phổ chí nói về quan hệ Việt Chàm-Võ Văn Thắng-2000

Tác giả:  Võ Văn Thắng
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Chữ việt xưa và nay: nhìn từ ngôn ngữ học và chức năng xã hội
Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang
Sử thi muốn nói gì?
Từ góc độ lịch sử góp vào việc quản lý và khai thác đất đai
Những thành ngữ nói về con người có hàm ý khen hoặc chê trong tiếng Việt
Toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân tộc và tiến trình phát triển văn hóa ở Việt Nam
Văn hóa Nam Bộ, sự hội tụ của những dòng chảy
Tổ chức chính quyền thời các chúa Nguyễn trong quá trình mở rộng đất đai về phương Nam
Quốc sử quán triều Nguyễn và giá trị của nó trong nền học thuật Việt Nam
Sự hình thành về cơ bản của hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam
THÁP CỔ CHĂMPA, SỰ THẬT VÀ HUYỀN THOẠI
Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn
Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam
Đô thị Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn
Bàn về chế độ quan lại Đạo giáo của thời Hậu Lê
Tổ chức lãnh thổ Việt nam vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI
Một vài suy nghĩ rút ra từ việc nghiên cứu tài liệu quy hoạch thành phố Hà Nội thời thuộc địa (1888-...
Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ
Bước tiến cẩn trọng: tình hình Hà Nội, miền Nam và Quốc tế sau nghị quyết 15
Khảo cứu về danh xưng Giao Chỉ

Bình luận