GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ


Giáo trình Quản lý Đô thị

nhatbook-giao-trinh-quan-ly-do-thi-Nguyễn Đình Hương-2003

Tác giả:  Nguyễn ĐÌnh Hương
 Nxb:  Thống Kê
 Năm:  2003
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận