CHIẾN ĐẤU TRONG VÒNG VÂY


Chiến đấu trong vòng vây

nhatbook-chiendautrongvongvay-Vo Nguyen Giap-1995

Tác giả:  Võ Nguyên Giáp, 
Hữu Mai
 Nxb:  Thanh Niên
 Năm:  1995
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận