Ảnh thành cổ Việt Nam cuối thế kỷ 19


Ảnh thành cổ Việt Nam cuối thế kỷ 19


Những bức ảnh về nhiều thành trì cổ của nước ta những năm 1884 được sưu tập bởi ông Bùi Việt Hà là những tư liệu lịch sử vô cùng quý báu.
Chúng không chỉ cho thấy hình ảnh của Việt Nam những năm cuối thế kỷ 19 mà còn là bằng chứng sống động về những năm đầu của cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta. Trong ảnh là thành Bắc Ninh một ngày sau khi thất thủ (13-03-1884).

 

Kho gạo và chòi canh của thành cổ Bắc Ninh.

 

Cửa thành Bắc Ninh, nơi quân đội Pháp đã tràn vào năm 1884.

 

Cửa Đông của thành Sơn Tây năm 1884.

 

Chùa Phu Ni gần thành Sơn Tây năm 1884.

 

Một chùa nhỏ gần Sơn Tây năm 1884.

 

Cổng thành Nam Định năm 1884.

 

Đền thờ chính của thành Nam Định năm 1884.

 

Một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Nam Định năm 1884.

 

Tàu chiến Le Yatagan trên sông Hồng năm 1884.

 

Hình ảnh quân đội Pháp tại Việt Nam (1884 – 1885). Đứng giữa là tướng Brière de Lisle.

 

Quân đội Pháp (1884 – 1885). Lính Tập ở miền Bắc.

 

Hà Nội (1884 – 1885). Điện Kính Thiên bị lính Pháp biến thành đồn trấn thủ.

 

Hà Nội (1884 – 1885). Trại lính tập bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

 

Hà Nội (1884 – 1885). Chùa Báo Ân.

 

Hà Nội (1884 – 1885). Một nhà dòng Thiên Chúa Giáo ở Hà Nội.

Nguồn: Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia


*

Bình luận