TẠI SAO TÌNH DỤC LẠI THÚ VỊ?


Tại sao tình dục lại thú vị?

nhatbook-Tai sao tinh duc lai thu vi-Jared Diamond-2010

Tác giả:  Jared Diamond, 
Nguyễn Thủy Chung dịch
 Nxb:  Tri Thức
 Năm:  2010
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


Các sách khác của cùng tác giả: <LINK>

Bình luận