Hồi ký - Nhân vật

LIVING HISTORY, HỒI KÝ HILLARY CLINTON VÀ CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ


Living History – Hồi Ký Hillary Clinton Và Chính Trường Nước Mỹ

nhatbook- hoi-ky-hillary-clinton-va-chinh-truong-nuoc-my- Hillary Clinton

Tác giả:  Hillarry Clinton,
 Nxb:  Văn Hóa Sài Gòn
 Năm:  2014
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy)

nhatbook-download


Mời mua sách giấy ủng hộ tại đây: <LINK>


*

KM-Nhưng tựa sách nên đọc trong đời

Gửi phản hồi