Ngắm Sài Gòn qua các bản đồ cổ


Ngắm Sài Gòn qua các bản đồ cổ

Quỳnh Trân


Bản đồ địa bạ TP Sài Gòn 1882
Bản đồ địa bạ TP Sài Gòn 1882

 

TP.HCM với lịch sử hơn 320 năm hình thành và phát triển, trải qua những thăng trầm trong các giai đoạn lịch sử đã từng bước khẳng định giá trị, cùng những bản sắc riêng trong phát triển đô thị cũng như sự phong phú của các giai tầng kiến trúc.
Người xem sẽ vô cùng bất ngờ và thích thú khi thưởng lãm các bản đồ cổ Sài Gòn các giai đoạn: 1799, 1860, 1864, 1870, 1875, 1878, 1881, 1882, 1893, 1895, 1898, 1911, 1920, 1922… Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 160 năm Pháp tấn công Sài Gòn (1859 – 2019), triển lãm còn trưng bày 5 bản đồ gốc về chiến sự Pháp tấn công Sài Gòn từ năm 1859 đến 1863 gồm: Bản đồ sông Sài Gòn 1859 do Bộ Hải quân Công binh Pháp vẽ, Bản đồ Sài Gòn 1860 của Trinh sát Công binh Pháp ngày 19.7.1860, Bản đồ Sài Gòn 1861 về Chiến tuyến Kỳ Hòa và phác đồ vị trí các đồn và các tàu Pháp ở Nam kỳ (tháng 11.1861), Bản đồ cảng Sài Gòn 1863 của chuẩn Đô đốc Grandière và bản đồ Sài Gòn 1866 của Hải quân Pháp.
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 3
Bản đồ các vùng xung quanh Sài Gòn 1895
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 4
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 5
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 6
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 7
Bản đồ TP Sài Gòn 1893
Từ buổi đầu lịch sử, những bước chân của lớp lớp lưu dân người Việt đến vùng sông nước phương Nam chinh phục thiên nhiên, mở rộng bờ cõi… và trong cuộc trường chinh mở đất, mở nước vĩ đại đó, năm 1698 được xem là cột mốc lịch sử thành lập Sài Gòn. Mùa xuân năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được Chúa Nguyễn phong làm kinh lược sứ lãnh thổ miền Đông. Vị thống soái lập ra phủ Gia Định với 2 huyện Phước Long (xứ Đồng Nai, có dinh Trấn Biên) và Tân Bình (từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ, có dinh Phiên Trấn), là cột mốc được lấy làm năm khai sinh vùng Sài Gòn – TP.HCM ngày nay.
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 8
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 9
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 10
Bản đồ địa bạ TP Sài Gòn 1898
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 11
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 12
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 13
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 14
Bất ngờ ngắm Sài Gòn xưa qua các bản đồ cổ - ảnh 15
Các tấm bản đồ cổ có giá trị rất to lớn về lịch sử

Nguồn: Thanh Niên


*

Bình luận