THUẬT NGỮ KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU VÀ ĐĂNG KIỂM ANH-VIỆT


Thuật ngữ kỹ thuật Đóng tàu và Đăng kiểm Anh-Việt

nhatbook-Tu dien tranh tau thuy-2002

Tác giả:  Đăng Kiểm Việt Nam
 Nxb:  Giao Thông Vận Tải
 Năm:  2002
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  Pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi