XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TINH GỌN


Xây dựng thương hiệu tinh gọn (Lean Branding)

nhatbook-xay-dung-thuong-hieu-tinh-gon-laura-busche

Tác giả:  Laura Busche
 Nxb:  Công Thương
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  ePub

nhatbook-download


Để có được chất lượng sách tốt nhất, mời mua sách giấy tại đây: <LINK>

Bình luận