Xây dựng các hợp tác xã ở Việt Nam giai đoạn 1955-1961


Xây dựng các hợp tác xã ở Việt Nam giai đoạn 1955-1961
nhatbook-Xây dựng các hợp tác xã ở Việt nam giai đoạn 1955 1961-Ben Kerkvliet-2000

Tác giả:  Ben Kerkvliet
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi