DOANH NGHIỆP TINH GỌN 2


Doanh nghiệp tinh gọn 2 (Lean Enterprise)

nhatbook-doanh-nghiep-tinh-gon-2-trevor-owens-2018

Tác giả: Trevor Owens, Obie Fernandez
 Nxb:  Công Thương
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  ePub

nhatbook-download


Để có được chất lượng sách tốt nhất, mời mua sách giấy tại đây: <LINK>

để lại phản hồi