BÀI TOÁN QUỸ TÍCH DỄ HAY KHÓ?


Bài toán quỹ tích dễ hay khó?

nhatbook-Bài toán quỹ tích dễ hay khó-Lê Hải Châu-2001

Tác giả:  Lê Hải Châu,
 Nguyễn Xuân Quý
 Nxb:  ĐH QG Hà Nội
 Năm:  2001
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận