PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TINH GỌN


Phân tích dữ liệu tinh gọn

Tiki2-Phân tích dữ liệu tinh gọn

Tác giả:  Alistair Croll,
Benjamin Yoskovitz
 Nxb:  Công Thương
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  ePub

nhatbook-download


Để có được chất lượng sách tốt nhất, mời mua sách giấy tại đây: <LINK>

Bình luận