MADAM NHU TRẦN LỆ XUÂN-QUYỀN LỰC BÀ RỒNG


Madam Nhu Trần Lệ Xuân – Quyền Lực Bà Rồng

Tác giả:  Monique Brinson Demery
 Mai Sơn dịch
 Nxb:  Hội Nhà Văn
 Năm:  2016
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng: ePub (vietmessenger)

nhatbook-download


Để có được chất lượng sách tốt nhất, mời mua sách giấy tại đây: <LINK>

Bình luận