GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN


Giáo trình định giá tài sản

Nhatbook-Giáo Trình định giá tài sản

Tác giả:  nhiều TG
 Nxb:  ĐH Tài Nguyên và Môi Trường
 Năm:  N/A
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận