Phải nhìn vào sự thật


Phải nhìn vào sự thật

Trần Thúc Hoàng


Hình ảnh không liên quan gì đến bài viết

1. Không cần phải nói nhiều, mà suốt 89 năm qua (1930-2019), Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được rất nhiều điều thần kỳ và vĩ đại cho dân tộc Việt Nam. Đó là một sự thật, không ai có thể chối cãi được. Tuy nhiên, không thể cứ “hát mãi bài ca vĩ đại và toàn thắng”. Mà sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cực kỳ nặng nề đối với dân tộc nếu muốn bắt kịp với thời đại!

2. Chưa nói đến Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã đạt đến trình độ đỉnh cao – mà chỉ nói đến Nhật Bản và Hàn Quốc – họ cũng không bao giờ có một văn bản nào “ngợi ca chiến thắng và vĩ đại”… Còn Việt Nam chúng ta, sau mấy chục năm kết thúc chiến tranh, vẫn chưa hết say sưa với chiến thắng “vĩ đại và thắng lợi”(?!)

Đây là một căn bệnh “tự sướng” đã ngấm vào máu của chúng ta không biết đã bao nhiêu lâu rồi.

Đó là một sự thật!

3. Suốt từ những năm 1930 đến năm 1969 – và cả trước đó – khi chuẩn bị mọi mặt cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh đều bằng sự thật khách quan kết hợp với linh cảm, giác quan, kinh nghiệm và thiên bẩm trong công tác dùng người. Chứ có bao giờ nói đến “quy hoạch” như chúng ta những năm gần đây đâu – nhưng đã có một bộ máy và một hệ thống cán bộ lãnh đạo từ Trung ương xuống đến địa phương “vì Nước vì Dân” và được Dân tin, Dân yêu, Dân ngưỡng mộ.

Chứ đâu có chuyện nhức nhối, nhục nhã và ê chề như những năm vừa qua(?!)

Đó là một sự thật!

4. Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc trường kỳ từ 1946 đến 1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đăng trên báo Cứu quốc chỉ mấy dòng này:

Đại ý: Đất nước đang kháng chiến và kiến quốc. Kháng chiến và kiến quốc thì cần phải có người tài. Chính phủ đề nghị các cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương và toàn thể nhân dân giới thiệu người tài – đức để đứng ra lo gánh vác công việc chung cùng với Chính phủ(!)

Và kết quả của “lời khẩn cầu” này như thế nào chúng ta đã biết qua rất nhiều trang lịch sử. Thiết nghĩ cũng không cần phải nhắc lại(!)

5. Vài ba chục năm qua, chúng ta đã rất sai lầm về việc dùng người do nhiều lý do khác nhau. Nhưng đó là một sự thật phũ phàng cần phải sửa sai. Và sửa sai không cần cắp sách đi học bất kỳ một ai –  chỉ cần tuân theo lời dạy của tiền nhân.

Tiền nhân – đó là tổ tiên ông bà, cha mẹ chúng ta.

“Cái gì có lợi cho Dân thì nên làm. Cái gì có hại cho Dân thì nên tránh.”

Rất đơn giản dễ hiểu và thiết thực. Không cần phải đao to búa lớn, văn hoa mỹ miều làm gì(!)

6. Hãy đối diện với sự thật, chưa bao giờ là muộn. Sự thật và nói dối không bao giờ cùng chung một con đường!

Muốn có được sự thật khách quan hãy lấy ý kiến quảng đại quần chúng nhân dân. Muốn phơi bày sự thật của tệ nói dối – hãy lấy ý kiến của quảng đại quần chúng nhân dân!

Nếu ngụy biện quanh co và dối trá đều là bất lương, vô đạo đức.

Dối trá, bất lương và vô đạo đức đó là “mồ chôn” của bất kỳ một chính thể nào. Đó là sự thật của lịch sử!

Hãy đối diện với sự thật. Và đừng bao giờ “hô khẩu hiệu”. Và đừng lấy hào quang của Người ra để mị dân và làm bậy.

Mong lắm thay.


Nguồn: Văn Hóa Nghệ An

Nhatbook biên tập nhẹ


*

Bình luận