SỰ HẠN CHẾ QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC


Sự hạn chế quyền lực nhà nước

nhatbook-Su han che quyen luc nha nuoc-Nguyen Dang DUng-2014

Tác giả:  Nguyễn Đăng Dung
 Nxb:  ĐH QG Hà Nội
 Năm:  2014
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận