CẮT MAY CĂN BẢN


Cắt may căn bản

nhatbook-Cắt mau căn bản-Triệu Thị Chơi-2004

Tác giả:  Triệu Thị Chơi
 Nxb:  Phụ Nữ
 Năm:  2004
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận