ĐIỀU LÀM NÊN MỘT NHÀ KINH TẾ HỌC


Điều làm nên một nhà kinh tế học

nhatbook-Điều làm nên một nhà kinh tế học-David Colander-2017

Tác giả:  David Colander, Arjo Klame
 Nxb: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận