GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC


Giáo trình nhập môn Công nghệ Sinh học

nhatbook-Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học-Nguyen Hoang loc-2007

Tác giả:  Nguyễn Hoàng Lộc
 Nxb:  ĐH Huế
 Năm:  2007
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi