KEO DÁN HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Keo dán hóa học và công nghệ

nhatbook-Keo dán hóa học và công nghệ-Nguyễn Văn Khôi-2008

Tác giả:   Nguyễn Văn Khôi
 Nxb:  Viện Khoa Học và Công Nghệ  VN
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận