Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình


Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình: Nhìn dưới góc độ mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Nhatbook-Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình-Nguyễn Đức hải-2015

Tác giả:  Chu Văn Cấp, Nguyễn Đức Hải
 Nguồn:  Phát Triển và Hội Nhập
 Năm:  2015
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận