Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn


Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn
nhatbook-Bình định An Nam Chiến Đồ Tư liệu mới về quan hệ chiến sự và Ngoại giao Việt Thanh thời Tây Sơn-Nguyễn Quốc Vinh-2000

Tác giả:  Nguyễn Quốc Vinh
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi