Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn


Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn
nhatbook-Bình định An Nam Chiến Đồ Tư liệu mới về quan hệ chiến sự và Ngoại giao Việt Thanh thời Tây Sơn-Nguyễn Quốc Vinh-2000

Tác giả:  Nguyễn Quốc Vinh
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
KHU VỰC HỌC VÀ NHẬP MÔN VIỆT NAM HỌC
Nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn: Lòng người hướng về ai?
Phong tục chôn cất bằng chum gốm trong văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam
Phụ nữ Việt Nam qua những trang lịch sử, các huyền thoại và khẩu truyền
Đào Nguyên Phổ (1861-1908), một trường hợp tiêu biểu của sự hội nhập văn hóa tích cực
So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam
Vấn đề nữ quyền ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
Giá trị Việt Nam trong quan hệ Đông Tây
Vương quốc cổ Champa và những vùng văn hóa của nó
Văn Hóa Việt Nam thuộc vùng văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á?
Con đường phát triển của Iran và Việt Nam: Một nghiên cứu so sánh
Đông Kinh nghĩa thục và phong trào Nghĩa Thục ở Việt Nam
Nhìn lại tình cảnh và vai trò của nông dân thời Tây Sơn
Trật tự xã hội nông thôn miền Bắc Việt Nam cuối đời Lê
Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI
Hán văn Việt Nam: nhìn từ góc độ song ngữ và các khả năng giao thoa của nó
Quá trình phát triển hệ thống sông đào ở Việt Nam
Xây dựng các niên biểu lịch sử của Việt Nam
Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại của Việt Nam (1986-2000)
Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến tranh chấp chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trương Sa

Bình luận