Các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội đã nói những gì?


Các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội đã nói những gì?
nhatbook-Các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà Nội đã nói những gì-Nguyễn Vinh Phúc-2000

Tác giả:  Nguyễn Vinh Phúc
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: Quan hệ với Singapore
Người Hoa Hẹ (Hakka) ở Việt Nam
Văn học chữ Nôm: Tinh hoa sáng tạo của văn học cổ điển Việt Nam thời Trung Đại
Đô thị Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn
Vương quốc cổ Champa và những vùng văn hóa của nó
Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX
Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung quốc thế kỷ XIX
Vài cảm nghĩ về việc phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Đảo
Đất Quảng với phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX
Vai trò của sĩ phu Việt Nam trong việc giao lưu văn hóa Trung-Việt
Giáo dục Việt Nam cổ (1075-1919) và việc kế thừa tinh hoa của nền giáo dục ấy
Nghĩ lại về thời đại Tây Sơn
Tổ chức lãnh thổ Việt nam vào những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI
KHU VỰC HỌC VÀ NHẬP MÔN VIỆT NAM HỌC
Triều Nguyễn với việc điều chỉnh giá lương thực nửa đầu thế kỷ XIX
Những ghi chép đầu tiên về nghề làm giấy ở Việt Nam qua thư tịch Trung Hoa
Dấu vết người Chăm và văn hóa Chăm-pa ở Bắc Việt Nam
Ngô gia văn phái - Một hiện tượng của văn học Trung Đại Việt Nam
Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo

Bình luận