CÁC NHÀ KINH TẾ ĐÃ SAI LẦM NHƯ THẾ NÀO?


Các nhà kinh tế đã sai lầm như thế nào?

nhatbook- Các nhà kinh tế đã sai lầm như thế nào-Paul Krugman-2017

Tác giả:  Paul Krugman
 Nxb:  VEPR
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận