Những nhà kinh tế – các triết gia thế tục


Những nhà kinh tế – các triết gia thế tục

Nhatbook-Những nhà kinh tế các triết gia thế tục-Rober J. Shiller

Tác giả:  Rober J. Shiller,
 Virginia M. Shiller
 Nxb:  VEPR
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận