QUẢN LÝ CHỦ NGHĨA BÀI TRUNG Ở VIỆT NAM


Quản lý chủ nghĩa bài Trung ở Việt Nam: minh chứng từ truyền thông trong cuộc khủng hoảng giàn khoan năm 2014

Nhatbook-Quản lý chủ nghĩa bài trung ở Việt Nam-Bùi Trang Nhung

Tác giả:  Bùi Trang Nhung
 Nxb:  VEPR
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận