Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ


Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ

nhatbook-Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ-Nguyễn Đức Tồn-2008

Tác giả:   Nguyễn Đức Tồn
 Nguồn:  Việt Nam Học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Bộ Đại nam nhất thống chí nhìn từ góc độ văn hiến học
Mô hình xã hội lưỡng hệ và địa vị phụ nữ trong truyền thống Việt Nam
Giáo dục lịch sử ở Việt Nam: Truyền thống và hiện đại
Các tôn giáo bản địa và ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hóa của người Việt Nam Bộ
Kinh nghiệm nhập cư: trường hợp người Việt Nam sống ở Nhật Bản
Môi trường văn hóa và môi trường văn hóa ở Việt Nam
Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giá...
Xây dựng các niên biểu lịch sử của Việt Nam
Các luật gia Pháp và vấn đề pháp điển hóa ở Việt Nam
Về tên gọi Lâm Ấp-Hoàn Vương-Chiêm Thành và Champa
Di cư vào Hà Nội và sự dịch chuyển vào nội thành
Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ
Các phương diện hình thái học tiếng Việt
KHU VỰC HỌC VÀ NHẬP MÔN VIỆT NAM HỌC
Nhật bản và phong trào Đông Du - Tính hai mặt của Nhật Bản thời Minh Trị
Người Việt-Nam Bộ từ góc nhìn tôn giáo
Trật tự xã hội nông thôn miền Bắc Việt Nam cuối đời Lê
Chữ viết Tiếng Việt: đặc điểm và một vài vấn đề
Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung quốc thế kỷ XIX
Ngô gia văn phái - Một hiện tượng của văn học Trung Đại Việt Nam

Bình luận