PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG


Pháp luật đại cương

nhatbook-PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG-Lê Minh Toàn-2010

Chủ biên:  Lê Minh Toàn
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2010
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


*

Bình luận