Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài


Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài

nhatbook-Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài-Phan Đăng Nhật-2000

Tác giả:   Phan Đăng Nhật
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Về một số thủ lĩnh An Nam thời thuộc Đường
Một bản phổ chí nói về quan hệ Việt - Chàm
Khảo cứu về danh xưng Giao Chỉ
Người Hoa Hẹ (Hakka) ở Việt Nam
Tầm quan trọng về kinh tế và văn hóa của các hội tương tế ở miền Bắc VN thời Pháp thuộc
LUẬT TỤC CHĂM VÀ LUẬT TỤC RAGLAI
Chính sách giáo dục của nhà Nguyễn đối với các dân tộc ít người ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XIX
Thể chế chính trị ở Việt Nam thế kỷ XI-XII dưới thời Lý
Trật tự xã hội nông thôn miền Bắc Việt Nam cuối đời Lê
Chính sách của triều Nguyễn đối với Thiên Chúa giáo
Đất Quảng với phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX
Đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất của Tiếng Việt
Chính sách phát triển các dân tộc miền Tây Nam Bộ
Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi
Gia đình của các vua nhà Lý và sự xuất hiện của vương triều phụ hệ ở Việt Nam
Môi trường văn hóa và môi trường văn hóa ở Việt Nam
Bộ Đại nam nhất thống chí nhìn từ góc độ văn hiến học
Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giá...
Vài nét về thị trường lúa gạo Đông Dương vào giữa hai thế chiến
Văn Hóa Việt Nam thuộc vùng văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á?

Bình luận