2019 VIETNAM NATIONAL DEFENCE


2019 Viet  Nam National Defence

(sách trắng quốc phòng Việt Nam)

nhatbook-2019 Viet Nam national Defence

Tác giả:  Bộ Quốc Phòng
 Nxb:  Chính Trị Quốc Gia
 Năm:  2019
 Ngôn ngữ:  English
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi