TINH THẦN DÂN CHỦ


Tinh thần dân chủ

nhatbook-Tinh than Dan chu-Larry-Diamond-2007

Tác giả:  Larry Diamond
Phạm Nguyên Trường dịch
 Nxb:  Giấy Vụn
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận