Dân chủ làng xã- những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu


Dân chủ làng xã- những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu

nhatbook-Dân chủ làng xã- những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu-Nguyễn Đăng Dung-2000

Tác giả:   Nguyễn Đăng Dung
 
 Nguồn:  Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi