Chữ viết Quỳ Châu: Bằng chứng về chữ viết Ấn Độ truyền trực tiếp vào nhóm Thái ở Giao Chỉ


Chữ viết Quỳ Châu: bằng chứng về chữ viết Ấn Độ truyền trực tiếp vào nhóm Thái ở Giao Chỉ

nhatbook-Chữ viết Quỳ Châu-Bằng chứng về chữ viết Ấn Độ truyền trực tiếp vào nhóm Thái ở Giao Chỉ-Houmphanh Rattanavong-2000

Tác giả:   Houmphanh Rattanavong
 
 Nguồn:  Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Tinh thần dân tộc trong kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ,
Di cư vào Hà Nội và sự dịch chuyển vào nội thành
Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX
Văn Bia Việt Nam và việc nghiên cứu tư tưởng chính trị xã hội thời kỳ Phong kiến
CÁC NGHIÊN CỨU VỀ LÀNG VIỆT NAM
Về tính lưỡng nguyên đối trọng trong xã hội, văn hóa Việt Nam truyền thống
Vườn cung đình Việt Nam: Lịch sử hiện trạng và vấn đề nghiên cứu phục hồi
Bàn về sự truyền bá của giáo phái Chính Nhất Đạo Giáo sang Việt Nam
Quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử
Tìm hiểu thêm về quá trình từ Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc
Chuyến đi thăm Liên Xô của chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 2-1950
Cách nhìn khác về bất bình đẳng ở Việt Nam và xu hướng biến đổi của nó
Phát âm theo phương ngữ Nam bộ: những ưu điểm và hạn chế
Hai nàng Kiều Việt Nam và Nhật Bản
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam 1963 với cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm
Bàn về chế độ quan lại Đạo giáo của thời Hậu Lê
Vài suy nghĩ về Việt Nam học ở Trung Quốc
Giá trị Việt Nam trong quan hệ Đông Tây
Bản lĩnh Việt Nam hình thành và phát huy như thế nào?
Bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Bình luận