THẤT BẠI LỚN


Thất bại lớn

Sự ra đời và cái chết của chủ nghĩa Cộng Sản trong thế kỷ 20

nhatbook-that-bai-lon-cua-cncs-brzezinski-Zbigniew Brzeziński-1992

Tác giả:  Zbigniew Brzeziński
 Nxb:  Viện Thông tin Khoa học xã hội Hà Nội
 Năm:  1992
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf (đánh máy)

nhatbook-download


*

Bình luận