Quan hệ giữa nhà nước quân chủ tập quyền với làng xã trong thế kỷ XV ở Việt Nam


Quan hệ giữa nhà nước quân chủ tập quyền với làng xã trong thế kỷ XV ở Việt Nam

Nhatbook-Quan hệ giữa nhà nước quân chủ tập quyền với làng xã trong thế kỷ XV Việt Nam-Hoàng Văn Lân-2000

Tác giả:   Hoàng Văn Lân
 
 Nguồn:  Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi