Các nguồn hàng và thương phẩm của Đàng Trong


Các nguồn hàng và thương phẩm của Đàng Trong

nhatbook-Các nguồn hàng và thương phẩm của Đàng Trong-Nguyễn Văn KIm-2011

Tác giả:   Nguyễn Văn Kim
 
 Nguồn:  Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 4
 Năm:  2011
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận