LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM 1865-1945


Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-1945

nhatbook-Lich su bao chi Viet nam 1865 1945-Do Quang Hung-2000

Tác giả:  Đỗ Quang Hưng,
 Nguyễn Thành, 
 Dương Trung Quốc
 Nxb:  ĐH QG Hà Nội
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận