Tổ chức bang giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây ở Đà Nẵng


Tổ chức bang giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây ở Đà Nẵng

nhatbook-Tổ chức bang giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây ở Đà nẵng-Lưu Trang-2011

Tác giả:   Lưu Trang
 
 Nguồn:  Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 4
 Năm:  2011
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận