Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Liên Xô (1920-1930)


Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Liên Xô (1920-1930)

Nhatbook-Quốc tế Cộng sản và Việt Nam Việc đào tạo cán bộ chính trị trong những trường cao đẳng Liên Xô-Sokolov AA-2000

Tác giả:   Sokolov A. A.
 
 Nguồn:  Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi