Truyện Không Lộ Thiền Sư thời Hùng Vương


Truyện Không Lộ Thiền Sư thời Hùng Vương

Truyền thuyết dân gian người Việt


Tục truyền rằng: vào thời Hùng Duệ Vương ở hương Giao Thủy, huyện Chân Định, phủ Nghĩa Hưng, đạo Sơn Nam, có người họ Trương tên là Long, lấy bà Nguyễn Thị Minh. Ông bà đến chùa Phả Lại cầu tự, đến đêm gặp thần trong mộng báo rằng, ngài là Thủy tộc quan thừa mệnh Thượng đế báo cho Trương gia biết: Thượng đế ban cho một người con trai và một người con gái. Đó là một nhân thần và một thủy thần, do hai mẹ sinh ra, cách nhau hai năm Mùi Thân Dậu Tuất.

Trên đường đi thuyền trở về trang Đình Ngũ (tức Dinh Ngọ ngày trước) huyện Diên Hà, Huyện Tiên Hưng, bỗng trời tối đen, gió mây mù mịt, ông bà Trương vội vào trú ở một ngôi miếu bên bờ sông. Nhìn lên thấy có bài vị để 4 chữ: Linh Linh Thủy Quan, đọc xong lời khấn, bỗng thấy trên nóc miếu có tia hào quang sáng rực hạ xuống quấn chặt lấy Trương phu nhân Phùng Thị. Trong cơn mơ màng, bà Phùng trông thấy một người con trai từ trên nóc miếu xuống, đứng trước bà tự xưng là Linh Linh Thủy thần vâng lệnh thiên đình xuống đầu thai làm con. Bà Phùng tỉnh dậy, trời lại quang mây lại tạnh. Từ đấy bà có thai, rồi sinh ra một người con trai hệt như người trông mộng, bèn đặt tên là Không Lộ.

Đến ngày Không Lộ được 6 tháng tuổi, phà Phùng qua đời, ông Phùng ôm con bùi ngùi muốn thủ tiết với vợ không tái giá. Nhưng lại thương trẻ mò côi, không người bú mớm, nên ông phải đi tìm người phụ nữ hiền đức để tiếp tục chăm sóc con thơ.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng bao lâu Minh Không đã 18 tuổi, thiên tư thông minh, đọc khắp binh tư, sở trường cung kiếm. Năm 22 tuổi, Minh Không than thở: “Ôi, sự biến không lường trước được, họa vô đơn chí, chỉ mới một năm trời mà cả thân phụ Trương công và kế mẫu Nguyễn Thị đều qua đời”. Minh Không chỉ còn biết khóc kêu trờ và chọn đất chôn cất họ tại xã Giao Thủy. Sau ba năm hương đàn thờ cha mẹ theo nghi lễ đã xong. Vừa kịp  khi nhà vua tuyển cử người tài hiếu liêm ơh]ơng chính, văn võ toàn tài, huyện tể Chân Định cử Minh Không thi thuyển, ông được trúng cách đỗ. Hai năm sau được thăng lên chức Chỉ Huy sứ Chiêu Thảo sứ.

Lại nói, trong nước bấy giờ có giặc Thục đến lăm le xâm lược bờ cõi. Vua liền phong cho Minh Không chức Tiền tướng quân, giúp cho Tản Viên Sơn Thánh đem quân thủy bộ về đóng đồn tại bên sóng trang Đình Ngũ, huyện Diên Hà, phủ Tiên Hưng, tuyển mộ người bản trang hơn ba chục người, cho làm gia thần thủ túc cùng với đàon quân lên đường diệt Thục. Quan Thục đại bại, Minh Không cho quân khảo hoàn, vua tặng phong là Không Lộ thiền sư Đại Vương; đồng thời chuẩn Cho Đình Ngũ làm cơ sở phụng thờ Minh Không hằng trăm năm về sau.


Nguồn: Truyền thuyết dân gian người Việt, tập 1

Kiều Thu Hoạch chủ biên, nxb Khoa Học Xã Hội, 2009


*

Bình luận