Việc sử dụng người Hoa của các chúa Nguyễn trong công cuộc mở đất miền Tây Nam Bộ


Việc sử dụng người Hoa của các chúa Nguyễn trong công cuộc mở đất miền Tây Nam Bộ

nhatbook-Việc sử dụng người Hoa của các chúa Nguyễn trong công cuộc mở đất miền Tây nam Bộ-Đỗ Quỳnh Nga-2011

Tác giả:   Đỗ Quỳnh Nga
 
 Nguồn:  Tạp Chí Nghiên Cứu Lịch Sử, số 4
 Năm:  2011
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi