Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn


Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn

Nhatbook-Chế độ lương điền dưới triều NGuyễn-Yumio Sakurai-2000

Tác giả:  Yumio Sakurai
 
 Nguồn:  Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

để lại phản hồi