Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn


Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn

Nhatbook-Chế độ lương điền dưới triều NGuyễn-Yumio Sakurai-2000

Tác giả:  Yumio Sakurai
 
 Nguồn:  Việt Nam Học lần 1
 Năm:  2000
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Bàn về Nho giáo ở Việt Nam
100 mẫu ruộng của bà Thềm Hoàng gia Chăm và dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết
Triều Nguyễn với việc điều chỉnh giá lương thực nửa đầu thế kỷ XIX
QUAN VÀ LẠI Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
Ảnh hưởng của đạo Phật đối với chính trị triều Lý
Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ
Một số bài học từ cải cách hành chính triều Nguyễn
Chữ việt xưa và nay: nhìn từ ngôn ngữ học và chức năng xã hội
Khái quát về các hình thức truyền tin cổ truyền trong lịch sử Việt Nam
KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRIỀU NGUYỄN
Kinh nghiệm nhập cư: trường hợp người Việt Nam sống ở Nhật Bản
Tục nhuộm răng đen: so sánh Việt Nam và Nhật Bản
Chính sách ngoại giao của triều Nguyễn tại Đà Nẵng nửa đầu thế kỷ XIX
Hình ảnh về triều đình phong kiến Việt Nam dưới triều Nguyễn
Công cuộc truyên truyền của Việt Minh 1940-1950: sự huy động quần chúng trong một xã hội đa dạng
Triều Nguyễn với thành tựu khai hoang ở đồng bằng Bắc Bộ nửa đầu thế kỷ 19
Đặc điểm phật giáo Nam bộ thời Nguyễn
Hoạt động tuần tra vùng biển của quân đội nhà Nguyễn
Một số chính sách canh tân thời Vua Bảo Đại qua di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn
Bước tiến cẩn trọng: tình hình Hà Nội, miền Nam và Quốc tế sau nghị quyết 15

Bình luận