Ông Huyền Trang đi Ấn Độ lấy kinh Phật


Ông Huyền Trang đi Ấn Độ lấy kinh Phật

nhatbook-Ông Huyền Trang đi Ấn Độ lấy kinh Phật-Dương ĐÌnh Phúc

Tác giả:  Dương Đình Phúc
 Nông Sơn dịch
 Nguồn:  Văn Hóa Á Châu, số 1, 2
 Năm:  1958
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận