Nước Đại Nam trên con đường suy vong (1858-1884)


Nước Đại Nam trên con đường suy vong (1858-1884)

nhatbook-Nước Đại Nam trên con đường suy vong-1858 1884-Bùi Quang Tung-1957
Lực lượng viễn chinh Pháp và Tây Ban Nha tấn công thành Gia Định, tranh của Antoine Léon Morel-Fatio.
Tác giả:  Bùi Quang Tung
(Nhatbook chỉnh lại tựa)
 Nguồn:  Văn Hóa Á Châu, số 3
 Năm:  1958
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận